-0-0-0-   -0-0-
KJERSTI BERG
 
topographical mind
AREAS
NORWEGIAN BOMBSHELTERS
WATERLILY HOUSE
collection
snow
up
tallinna botanikaaed
security check
Conservation
 
 
 
CV
contact
-0-0--0

Leif Magne Tangen om Norske Tilfluktsrom:


“…Norske Tilfluktsrom er en serie som har mange implikasjoner. Det antyder den modernistiske angsten for det fremmede, for invasjonen og for det ukjente. Bare implikasjonene om at immigranten, om de som er utenifra, vil overta er overhengende. Dette sett sammen med Norge og den norske naturen og menneskets mer eller mindre subtile inngrepen for å prøve å eventuelt beskytte seg mot det som man på engelsk kaller aliens, enten det nå er noen fra utenfra jorden eller noe som bare er ikke norsk, er en indignerende tanke. Det er dette som jeg synes serien berører så mektig; at når man kommer så langt at bombesikre rom er eneste tilfluksstedet, da er egentlig alt forbi. Serien berører mange aspekter, men det viktigste som skiller dette fra andre bunkere som jeg kjenner til, er hvordan vi i Norges land er veldig, veldig opptatt av nærheten til naturen, så opptatt av dette at vi vil til og med ha en slags nærhet til naturen selv når den blir potensielt bombet
sønder og sammen…”


Skrevet i forbindelse med utstillingen “Synthetic Nature” ved D21 kunstraum Leipzig 2007
http://www.d21-leipzig.de/
http://lmt.vitakuben.org/


Eng:
“…Norwegian Bomb Shelters is a series with many implications. It suggests the modernistic fear of the unfamiliar, of the invasion, of the
unknown. Even the implication that the immigrant, the one coming from outside, will take control, is looming. This, combined with Norway, its nature and its people, who more or less subtly act to protect against so called aliens, either from beyond Earth or just from beyond our
borders and culture, makes an indignant notion. This is what I perceive this series to touch on so powerfully. When bomb proof rooms are
the only refuge, in reality all is lost. The series touches numerous aspects, but most important - and differing from other types of man made
bunkers I know of - is the Norwegian obsession of closeness to nature, an obsession that carries through to wanting this possible closeness
even when nature itself is potentially blown to smithereens…”


Written about “Norwegian Bomb Shelters” by Leif Magne Tangen for the exhibition “Synthetic Nature” at D21 kunstraum Leipzig 2007
http://www.d21-leipzig.de/

web4kunst.com  
-20-
  0 Next
  -20-